Momenteel kunnen wij vanwege het covid virus geen gezamenlijke kijkdagen organiseren.
U kan een afspraak maken met de directeur of de zorgcoördinator van de kleuterschool.
Zij leiden u na de schooluren graag rond om de school te tonen en u informatie te verschaffen over onze werking.