Groen moet je doen!

GIBO Heide is al jarenlang een MOS school. Dat betekent dat wij ons als school inzetten voor een beter leefmilieu. De voorbije schooljaren deden we heel wat acties ten voordele van het milieu.

AFVALPREVENTIE

 • Wij kiezen voor brooddozen en bieden koekendozen en drankbussen aan om de afvalberg te verkleinen.
 • Wij recycleren voor een beter milieu.
 • Wij binden de strijd aan tegen zwerfvuil met onze jaarlijkse zwerfvuilactie.

KLIMAAT

 • Wij doen de lichten uit tijdens de speeltijd en middagpauze.
 • Wij zetten in op klimaateducatie.
 • Wij nemen jaarlijks deel aan ‘Dikketruiendag’.
 • Wij gaan spaarzaam om met water.

GEZONDHEID

 • Wij promoten gezonde voeding met onze fruit- en waterdagen.
 • Wij stimuleren initiatieven om meer te bewegen.
 • Wij monitoren de CO2-uitstoot in de klas en ventileren onze ruimtes.

NATUUR

 • Wij installeren bijenhotels, vogel- en voederhuisjes op onze speelplaatsen.
 • Wij verzorgen dieren tijdens ons jaarlijks bezoek aan de kinderboerderij.
 • Wij organiseren buitenlessen in het groen.

Dankzij onze inspanningen werden we door de Vlaamse overheid beloond met een derde MOS logo.