Hoe moet je betalen?

U krijgt maandelijks een afrekening waarop alle kosten gedetailleerd vermeld staan.
U dient het verschuldigde bedrag binnen de 5 kalenderdagen per overschrijving te storten op de schoolrekening. Geef nooit geld mee met je kind!

Financieel moeilijk?

Indien u het door omstandigheden moeilijk hebt om de schoolrekening te betalen, dan kan u in alle discretie contact opnemen met de directeur of één van de zorgcoördinatoren. We zoeken graag samen met u naar een gepaste oplossing.
Heb je recht op een schooltoelage? Een gezin met een laag inkomen krijgt onder bepaalde voorwaarden een schooltoelage. Meer informatie vind je op www.schooltoelagen.be of via het gratis telefoonnummer 1700.

Sinds schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het groeipakket. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.

Prijzen

Algemeen
Badmuts:1 euroTurnpakje t-shirt12 euroVoorbewaking1 euro per dag
Koekendoosje:1 euroTurnpakje short10 euroMiddagtoezicht0,80 euro per dag
Drinkbus:2 euroTurnzak4 euroNabewaking kleuters1 euro per half uur
Fruitdoosje:3 euroAvondstudie0,80 euro per dag
Fluohesje:7 euro

Kleuterschool
In de kleuterschool geldt de scherpe maximumfactuur. Dit betekent dat de school een maximum bedrag per schooljaar mag doorrekenen aan de ouders voor activiteiten zoals toneelbezoek, sportdag, schooluitstappen, …. Hieronder de maxima per leeftijd.

2,5-jarigen en 3-jarigen50 euro
4-jarigen50 euro
5-jarige leerplichtige kleuters50 euro

Lagere school
In de lagere school geldt eveneens de scherpe maximumfactuur. Dit betekent dat het maximumbedrag dat de school mag doorrekenen aan de ouders van kinderen in de lagere school, voor activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, … maximum 95 euro per schooljaar bedraagt.

Ook voor meerdaagse uitstappen ( zoals sport- en zeeklassen ) is er een maximumfactuur. Deze factuur geldt voor de volledige periode lagere onderwijs (dus niet per leerjaar) en bedraagt 480 euro.