Voorschoolse opvang

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Ter Heide terecht.
De begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school.
Voor deze dienstverlening dient u te reserveren.
Meer info vindt u op https://tierlantijn.be/ibo-ter-heide-brasschaat

Voorbewaking op school

Het toezicht tijdens onze voorbewaking gebeurt door vzw ’t Giboke.
Dit zijn eigen leerkrachten die de kinderen opvangen tussen 7.45u en 8.15u.
Dit doen ze op de speelplaats (of refter) van de lagere school. U kan via de poort van de Brechtsebaan de school binnenkomen en je daar aanmelden bij de juf of meester.

Nabewaking op school

Het toezicht tijdens onze nabewaking gebeurt door vzw ’t Giboke.
Dit zijn eigen kleuterjuffen die kleuters op school opvangen van 15.25u tot 16.30u.
Dit doen ze op de speelplaats van de kleuterschool of in de eigen klas.

Avondstudie

Leerlingen van de lagere school hebben de mogelijkheid in de avondstudie te blijven van 15.45u tot 16.30u. Zij kunnen hun huiswerk en taken aanvatten onder het toeziend oog van een lagere school leerkracht.
De opvang gebeurt in twee groepen: onderbouw en bovenbouw.

Naschoolse opvang

Na de schooluren, om 16.30u, halen de begeleiders uw kind af aan de school.
Kinderen kunnen er terecht tot 18.00u.
Op woensdagnamiddag voorziet IBO Ter Heide opvang tot 18.00u.
Voor deze dienstverlening dient u te reserveren.
Meer info vindt u op https://tierlantijn.be/ibo-ter-heide-brasschaat