Kleuters

Onze kleuters hebben de mogelijkheid om tijdens de middagpauze hun lunch te nuttigen op school.

Zij eten in de refter, iedere klasgroep aan zijn eigen tafel.

Het toezicht gebeurd door 2 begeleiders:

  • Een kleuterleerkracht met een beurtrolsysteem
  • Sandra, onze vaste waarde, die iedere middag aanwezig is en de kleuters helpt met boekentassen, brooddozen en drinkbussen.

Meer info over de inhoud van de brooddoos vindt u bij gezonde voeding

Rond 12.30u verlaten de kleuters de refter.

  • Ze spelen buiten tot het einde van de middagpauze.
  • Onze slapers vertrekken dan naar het slaapklasje

Leerlingen van de lagere school

Onze leerlingen van de lagere school hebben de mogelijkheid om tijdens de middagpauze hun lunch te nuttigen op school.

Zij eten in de eigen klas, onder toezicht van de klasleerkracht.

Meer info over de inhoud van de brooddoos vindt u bij gezonde voeding

Rond 12.20u verlaten ze de klas en spelen buiten tot het einde van de middagpauze.