Veilig parkeren

Onze school beschikt over een ruime parking aan de Beelenlei.
Om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen, vragen wij ouders die hun kinderen met de wagen brengen, volgende richtlijnen te respecteren.

  • Op de parking pas je je snelheid aan tot max 10 km/uur.
  • De Kus & Weg zone is bedoeld om leerlingen af te zetten en meteen weer verder te rijden.
  • Wenst u uw kind te begeleiden tot de school dan gebruikt u de voorziene parkeerplaatsen.
  • Houdt je kinderen bij de hand. De parking is geen speelterrein. Vertrekkende of aankomende auto’s zouden je kind kunnen aanrijden.

Strap en Trap doen dat knap

‘Helm Op Fluo Top’ is een verkeersproject waarmee we het dragen van een fietshelm en fluokledij op een leuke en eenvoudige manier willen aanmoedigen.
Het doel is kinderen bewust te maken dat zij, wanneer ze zichtbaar zijn, zich veiliger in het verkeer kunnen begeven.
Stap en Trap kondigen deze actie aan via filmpjes op onze facebook pagina.
De week voor de kerstvakantie (donkerste week) worden een aantal acties gepland.

  • we starten ’s ochtends gezamenlijk met fluo disco, ons fluo lied, een filmpje van Aya, …
  • de klasleerkracht geeft een sticker aan leerlingen die een fluohesje en/of helm dragen
  • de stickers worden verzameld op onze fluo poster
  • op het einde van de week ontvangen de kinderen een fluo diploma

Uiteraard wordt iedereen gedurende de hele winterperiode aangemoedigd om fluohesjes en fietshelmen aan te trekken.
Fluohesjes en fluohoezen (om over de boekentas of rugzak te doen) zijn te koop op het secretariaat aan democratische prijzen.

Verkeerseducatie

Wij geven verkeerslessen vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar met een mix aan theoretische kennis en praktijkervaring. Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen op gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag?
Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door te doen.
Onze aanpak is praktijkgericht, stapsgewijs en aangepast aan de doelgroep.

Voetgangersexamen

De kleuters leren waar het veilig is om te stappen. Zo worden ze voorbereid om in de derde kleuterklas de eindproef voor het eerste voetgangersbrevet af te leggen. Om dit brevet te halen moeten de kleuters, hand in hand met hun peter of meter van het zesde leerjaar, een parcours afleggen in het echte verkeer onder het toeziend oog van volwassenen.

Tijdens het ‘Grote Voetgangersexamen’ testen we of onze vierdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. Als ze slagen voor alle vaardigheden behalen ze het Voetgangersbrevet Goud.

Fietsexamen

We starten de fietstraining reeds in de kleuterschool. Op het einde van de tweede kleuterklas leggen de kinderen een loopfietsparcours af op de speelplaats. Ze leren kijken, geluid lokaliseren en evenwicht te bewaren. Tijdens het loopfietsparcours testen we ook de stuurvaardigheid van het kind. We kiezen er op school bewust voor om te leren fietsen met een loopfiets. Zo leren kinderen sneller hun evenwicht houden en hebben ze nadien geen steunwieltjes nodig om de overgang te maken naar een fiets met trappers.

In de lagere school worden vaardigheden eerst ingeoefend op de speelplaats, maar nadien ook in het echte verkeer. Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn fietsen in het basisonderwijs. Hiermee testen we of onze zesdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Zij leggen een parcours af doorheen onze gemeente. Bij belangrijke punten staat een gemachtigd opzichter of agent om de vaardigheden te beoordelen en de veiligheid van onze leerlingen te garanderen. Als ze slagen voor deze vaardigheden behalen ze het Fietsbrevet Goud.