7.00De leerlingen kunnen terecht bij de voorschoolse opvang: tierlantijn.
Meer info bij voor- en naschoolse opvang.
7.45De leerlingen worden op school opgevangen in de voorbewaking.
Meer info bij voor- en naschoolse opvang.
8.15De school gaat open voor alle leerlingen.
Kinderen van de kleuterschool worden opgevangen op de kleuterspeelplaats.
Leerlingen van de lagere school spelen op de speelplaats van de lagere school.
8.30Start van de lessen en activiteiten.
Zowel kleuters als lagere school kinderen gaan onder begeleiding van de eigen leerkracht naar hun klaslokaal.
10.10SPEELTIJD
De kinderen nuttigen hun drankje en tienuurtje.
Via ons gezondheidsbeleid promoten wij gezonde voeding.
De kinderen spelen buiten, ieder op de eigen speelplaats, onder toezicht van enkele leerkrachten.
10.25De lessen en activiteiten worden hervat.
12.05MIDDAGPAUZE
De leerlingen die over huis gaan worden afgehaald aan de schoolpoort.
Meer info bij brengen en ophalen.
De kinderen kunnen op school blijven voor het middagmaal.
13.15De school gaat opnieuw open voor leerlingen die over huis gingen.
Kinderen van de kleuterschool worden opgevangen op de kleuterspeelplaats.
Leerlingen van de lagere school spelen op de speelplaats van de lagere school.
13.30De lessen en activiteiten worden hervat.
14.25SPEELTIJD
De leerlingen van de lagere school nuttigen hun drankje en vieruurtje.
Via ons gezondheidsbeleid promoten wij gezonde voeding.
De leerlingen spelen buiten onder toezicht van enkele leerkrachten.
14.35De lessen worden hervat.
15.00De kleuters nuttigen hun drankje en vieruurtje.
Via ons gezondheidsbeleid promoten wij gezonde voeding.
15.25EINDE SCHOOLDAG
De leerlingen worden afgehaald aan de schoolpoort.
Meer info bij brengen en ophalen.
De kleuters kunnen op school worden opgevangen in de nabewaking.
Meer info bij voor- en naschoolse opvang.
De leerlingen van de lagere school spelen buiten onder toezicht van enkele leerkrachten.
15.45Leerlingen van de lagere school kunnen nablijven in de avondstudie.
Meer info bij voor- en naschoolse opvang.
16.30De leerlingen kunnen terecht bij de naschoolse opvang: tierlantijn.
Meer info bij voor- en naschoolse opvang.